75 55 50 00

Næring og utvikling

Bodø kommune står ovenfor store og krevende oppgaver knyttet til nærings- og samfunnsutvikling i årene fremover. Kommunen ønsker å være en positiv tilrettelegger og aktiv deltaker for å forme fremtidens Bodø.

Som en samfunnsaktiv aktør vil kommunen innta en bevisst og aktiv rolle i de prosesser og tiltak som er med å forme innbyggernes fysiske, sosiale, kulturelle og økonomiske omgivelser.

Det løpende arbeidet med overordnede planspørsmål, miljøvern, folkehelse, beredskap, utbyggingsavtaler, byutvikling, omdømmebygging og samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv står sentralt i dette arbeidet.