Du har stemmerett ved sametingsvalget 2021 om du er oppført i Sametingets valgmanntall.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i servicetorget på rådhuset den 14. juli. 

Du kan selv melde deg inn i Sametingets valgmanntall på sametinget.no.

Stemmelokaler

Sametingsvalget holdes i de samme lokalene som stortingsvalget. Oversikt finner du her.

For å stemme må du ha med legitimasjon, ta også gjerne med valgkortet.