Saltvern fellesskap er et tilbud på Saltvern skole for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser. Hver enkelt elev har en skole- og SFO-dag som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå, behov og interesser.

Elevene har tilhørighet i sin klasse. Alt etter funksjonsnivå tilrettelegges undervisningen og opplæringen på den arenaen eleven har best utbytte.

I desember 2015 flyttet Fellesskapet inn i et nytt flott bygg, i krysset Reinlettveien – Skoleveien.