Housing First er en metode for varig bosetting og oppfølging av personer med rus- og psykiske utfordringer. 

Målsetting med Housing First er å gi et tilbud som bidrar til at bostedsløse personer med rus og/eller psykiske utfordringer sikres en varig trygg bolig med helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Les mer om Housing First