Stemmestyrene har ansvar for å administrere og lede gjennomføringen av valget i de ulike valglokalene. Valgstyret i Bodø oppnevnte i møte den 21. mai 2019 stemmestyrer for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Stemmestyre for Rønvik-Saltvern stemmekrets

Stemmestyre for Rønvik-Saltvern stemmekrets
Geir NordkilLeder
Venke DahnNestleder
Anne Carine HagenMedlem
Ninni JuliussenMedlem
Arna FurulyMedlem