75 55 50 00

Du er her:

Renovasjon

Teknisk avdeling er lokal forurensningsmyndighet og har det formelle ansvaret for renovasjon i kommunen, men leier tjenester hos IRIS. De kommunale renovasjonsforeskriftene er delvis integrert til IRIS avfallsselskap.

Her får du mer informasjon om avfallsbehandling i Bodø kommune