75 55 50 00

Renholdsseksjonen - med fokus på innemiljøet

Hovedformålet med renhold er å fremme helse, forebygge sykdom, ta vare på bygningsmessige verdier og bidra til et innemiljø som gjør at bygningene er et godt sted å være.

Et godt innemiljø krever et aktivt samarbeid mellom renholderne og de som til daglig bruker bygningene.  Brukermedvirkning med rydding i lokalene gir både mer tid og effektivitet i renholds- og miljøarbeidet.

Inndeling arbeidsoppgaver

For å kunne tilby best mulig tjenester har vi valgt å dele arbeidsoppgavene inn i to kategorier:

1.      Behov

Omfatter daglig renhold av sanitærrom, kjøkken og hygienerom, og daglig renhold av øvrige rom der det er gjort avtale for det.

2.      Periodisk

Disse oppgavene omfatter hovedrenhold, overflatebehandling som polering, boning og støvsanering, opplæring, etterkontroll og ellers alt øvrig arbeid. 

Et tett og godt samarbeid med våre samarbeidspartnere er veien til en generell heving av renholdsstandarden.

Bestilling av renholdstjenester

Renholdsseksjonen holder til på Herredshuset og har 86 faste ansatte, hvorav 3 er administrasjon.

Bestilling av renholdstjenester rettes til Cathrin Hagen og Wenche M. Olsen .

For prisforespørsel /tilbud, ta kontakt med Irina Busarina. 

Seksjonsleder Irinia Busarina - (950 93 386 / 75 55 59 12)
E-post: irina.busarina@bodo.kommune.no     
Fagkoordinator Cathrin Hagen - (974 84 926 / 75 55 59  66)
E-post: cathrin.hagen@bodo.kommune.no
Fagkonsulent Wenche M. Olsen - (481 51 795 / 75 55 59 69)
E-post: wenche.marie.olsen@bodo.kommune.no

Inndeling personell

Vårt personell er delt inn i to ulike grupper: De som jobber på faste bygg og patruljer.

Faste bygg:
Dette personellet jobber fast på tildelte bygg, eks. Rådhuset, Herredshuset, skoler, Postgården osv.  Dette gjelder for større bygg med behov for renhold i hel eller halv stilling.

Patruljer:
Renholdseksjonen har to patruljer. En patrulje utfører renhold på faste bygg, mens den andre har ansvar for gulvvedlikehold og fungerer som sviktpatrulje. En sviktpatrulje fanger opp plasser i forbindelse med ferie og sykefravær.

Våre samarbeidspartnere

Totalt har Renholdsseksjonen ca. 100 kontrakter med kommunale enheter:

Skoler:                25 skoler
Barnehager:        Ekstern leverandør, kun kontrollfunksjon
Andre bygg:        64 bygg, kontorer, avdelinger og lignende