Tjenestene ytes der brukerne befinner seg. Det kan være hjemme, videregående, i institusjon, eller i forhold til poliklinisk vurdering/behandling i egne lokaler ved senteret.

Virksomheten prioriterer tiltak overfor brukere over 18 år med omfattende/sammensatte bistandsbehov. Tjenester til barn og unge gis av kommunens Barne- og familieenhet.

Rehabiliteringstjenesten er etablert i lokaler i Gamle Riksvei 18. 1.etg inneholder to treningssaler, to mindre behandlingsrom, et lite terapibasseng, møterom, treningskjøkken, kontorer og ekspedisjon. Rehabiliteringsavdelingen holder til i 2.etg. 

Avdelinger

Virksomheten består av 5 avdelinger

  • Rehabiliteringsavdelingen
  • Avdeling for fysioterapi og logopedi
  • Avdeling for ergoterapi og hverdagsrehabilitering
  • Avdeling for friskliv og mestring
  • Avdeling for tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi

 

Du kan lese mer om Rehabiliteringstjenesten på https://rehabilitering.bodo.kommune.no