75 55 50 00

Du er her:

Rehabilitering

Rehabilitering og forebygging er en viktig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Innsats for å styrke innbyggernes evne til å mestre eget liv øker livskvaliteten til den enkelte.

Rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser.

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Definisjonen vektlegger at habilitering og rehabilitering er en prosess med brukeren/pasienten i sentrum.

Forebygging og Rehabilitering er ett av områdene det legges økt vekt på i samhandlingsreformen.

Her kommer du til Rehabiliteringstjenestens hjemmeside.

Logo Rehabiliteringstjenesten