75 55 50 00

Du er her:

Rehabilitering

Rehabilitering og forebygging er en viktig del av fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Innsats for å styrke innbyggernes evne til å mestre eget liv øker livskvaliteten til den enkelte.

Rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser.

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Definisjonen vektlegger at habilitering og rehabilitering er en prosess med brukeren/pasienten i sentrum.

Forebygging og Rehabilitering er ett av områdene det legges økt vekt på i samhandlingsreformen.

Her kommer du til Rehabiliteringstjenestens hjemmeside.

Logo Rehabiliteringstjenesten

 • 1

  Verdens Aktivitetsdag 10.mai

  Rehabiliteringstjenesten ønsker å ha fokus på den gode effekten fysisk aktivitet har for den psykiske helsen, og arrangerer ulike aktiviteter i Maskinisten. Vi oppfordrer også kommuneansatte, bedrifter og organisasjoner til å ha "Walk & Talk møter" denne dagen.

 • Kurs

  Bli med på gratis instruktør-kurs!

  Vi søker etter frivillige som har lyst og interesse til å lede seniortrening i et lystbetont og hyggelig miljø. Nå har du mulighet til å bli med på kurset "Sterk og stødig". Kurset er gratis og går over tre dager.

 • trøtt type

  STREVER DU MED SØVNEN?

  Frisklivssentralen arrangerer søvnkurset «Sov godt», med oppstart 20. mars. Kurset kan være nyttig for de som opplever at de får for lite søvn og føler seg uopplagt i løpet av dagen over en lengre periode.

 • SØVN

  STREVER DU MED SØVNEN?

  Frisklivssentralen arrangerer søvnkurset «Sov godt». Kurset kan være nyttig for de som opplever at de får for lite søvn og føler seg uopplagt i løpet av dagen over en lengre periode.

 • Aktivitetsvenn

  AKTIVITETSVENN FOR PERSONER MED DEMENS

  Vil du bli aktivitetsvenn for personer med demens?

 • Bra mat logo

  Bli med på Bra mat-kurs

  Kurset "Bra mat for bedre helse" skal motivere, hjelpe og støtte deltakerne til å gjøre positive forandringer i kostholdet basert på prinsippene for endringsfokusert veiledning. Oppstart 02.10.18.

 • 1

  Strever du med søvnen?

  Frisklivssentralen arrangerer søvnkurset «Sov godt», med oppstart 24. september. Kurset kan være nyttig for de som opplever at de får for lite søvn og føler seg uopplagt i løpet av dagen over en lengre periode.

 • KiD

  Kurs i Mestring av Depresjon (KiD)

  Frisklivssentralen starter opp kurs i mestring av depresjon og nedstemthet (KiD). Dette er et kognitivt basert kurs for voksne over 20 år som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer.

 • Gøy ut å gå

  Gøy ut å gå i Rensåsen 2018

  For 3. året på rad, tilbyr Rehabiliteringstjenesten Gøy ut å gå i Rensåsen.

 • Rehabiliteringsavdelingen (døgnplasser)

  Artikkelen er flyttet