Dette gjør vi:

  • veiledning og samarbeid med fagfolk
  • felleskonsultasjoner
  • direkte behandling*
  • gruppebehandling
  • samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten

*må være henvist via helsepersonell

Hvis du er i akutt behov for hjelp må du ringe 113/fastlege/legevakt.

Undervisning

Vi tilbyr undervisning på mange områder innen psykisk helse og uhelse. Eksempelvis i skoleklasser, på foreldremøter, personalmøter og internt i kommunen.

Veiledning til fagfolk

Vi har veiledningsgrupper med fagfolk i tjenester til barn, ungdom og voksne. Eksempler på dette er veiledning av helsesykepleiere og psykiske helserådgivere.

Foreldreveiledning

Vi har egen foreldreveileder som tilbyr samtaleveiledning med foreldre. Dette kan være veiledning ifm samspill med barna, foreldre med nedstemthet, engstelse og andre ting som kan oppleves problematisk og vanskelig.

Individuell oppfølging

Enkeltpersoner må ha vært i kontakt med en annen faginstans (helsestasjon/familiesenter, lege, helsesykepleier, barnevern, PPT, fysioterapeut osv) før vi starter vårt arbeid. Dette er for å sikre at brukere følges opp i for – og etterkant. Vi ber om at det tas direkte kontakt med oss på telefon eller via elektronisk melding for å spesifisere behovet for bistand. Skriftlig henvisning vedrørende barn og ungdom er ikke nødvendig.

Gruppetilbud og kurs

Vi har disse gruppetilbudene der du kan få hjelp hvis du har det vanskelig eller du vil lære hvordan du tar vare på din psykiske helse.