75 55 50 00

Du er her:

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus har som mål å bistå mennesker med psykiske eller rusrelaterte lidelser. Virksomheten samarbeider blant annet med spesialisthelsetjenesten, fastleger, NAV og ulike organisasjoner.

Tjenesten består av en tverrfaglig sammensatt gruppe med bred kompetanse. Oppfølgingstjenesten gir tilbud om; hjemmetjeneste, boligtilbud og aktivitetstilbud. Informasjon om disse finner du beskrevet i lenkene til venstre.