Housing First er en metode for varig bosetting og oppfølging av personer med rus- og psykiske utfordringer. 

Målsetting med Housing First er å gi et tilbud som bidrar til at bostedsløse personer med rus og/eller psykiske utfordringer sikres en varig trygg bolig med helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Søk om deltakelse

Ved deltakelse i Housing First får du hjelp til å finne en egnet bolig og får tilbud om oppfølging så lenge du har behov og ønske om dette. Deltakelsen er frivillig men forplikter at man har ukentlig kontakt med Housing First teamet.

De som er aktuelle for deltakelse vil vi møte til en samtale. Du vil her få mer utfyllende informasjon.

Klikk her for å søke

 

 

Kontaktinformasjon 

  • Telefon: 75 55 72 40, mellom 08:00-15:30 (mandag-fredag)
  • Vakttelefon: 901 25 026, mellom 08:00 - 21:00 (alle dager).

Epost: housing.first@bodo.kommune.no

Besøksadresse: Speiderveien 4

Postadresse: 
Oppfølgingstjenesten - Housing First
Postboks 319
8001 Bodø

Her finner du Housing First Bodø på Facebook. 

Prosjekt

Housing First i Bodø er et prosjekt ble lansert 1. februar 2018.