Hva er en erfaringskonsulent?

Denne type stillinger har litt forskjellig betegnelse rundt i landet og kan også kalles medarbeider med brukererfaring, rådgiver i brukermedvirkning, brukerspesialist eller fagkonsulent med brukererfaring.

Erfaring kan være så mangt og i denne sammenhengen er det erfaringskompetanse når brukerkunnskapen man har tilegnet seg gjennom et liv med, for eksempel psykisk helseutfordringer og rusmiddelavhengighet blir nyttig for andre i lignende livssituasjoner.

Denne stillingen skal også kunne fungere som en brobygger mellom brukere av de kommunale tjenester og systemet. 

Hvordan kan erfaringskonsulenten hjelpe deg?

 

Ønsker du kontakt med erfaringskonsulenten?

Ta kontakt med Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus på telefon 75 55 70 30