Elever som leier instrument faktureres for dette sammen med semesteravgiften.

Elever under 20 år prioriteres ved instrumentutleie.