75 55 50 00

Du er her:

Praktisk bistand

Praktisk bistand er for mennesker med sammensatte pleie- og omsorgsbehov, og som har behov for enkelte tjenester for å kunne bo i egen bolig.

Personlig assistanse til praktisk bistand gis til personer med et midlertidig eller varig behov p.g.a. sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker. Formålet med tjenesten er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. ​​​Personlig assistanse omfatter hjelp til egenomsorg og personlig stell, opplæring i dagliglivets gjøremål,  deltagelse i fritidsaktiviteter samt hjelp til f eks innkjøp av mat, vask av klær og bolig.