75 55 50 00

Du er her:

Informasjon om offentlig journal (postliste)

Gå til innsynsløsningen her
 

I henhold til offentlegforskrifta § 6 publiseres postlisten kun 3 måneder tilbake i tid.

Innsynsløsningen er delt inn i fire ulike menypunkter

Postliste
Inneholder alle sakstyper med unntak av arkivdel personal og saker tilhørende bygg, plan og deling. Dokumenter er ikke tilgjengelig for nedlasting. Ved behov for innsyn, send bestilling i innsynsløsningen. Postlisten går tre måneder tilbake i tid.

Bygg & Plan
Inneholder plan, bygg og delingsaker. Her kan dokumentene lastes ned direkte. Her finner du dokumenter fra april 2017 og fremover.

Politiske møter
Her finner du møtedokumenter for bystyret, formannskap, råd og utvalg.

Utvalg
Oversikt over medlemmer i bystyret, formannskap, råd og utvalg.


Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unndras fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis.

Bodø kommunes postliste har en forsinkelse på 3 dager. For å bestille innsyn i dokumenter som du ikke får åpnet direkte, send e-post til: postmottak@bodo.kommune.no

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til oss:

All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt. All post kommer på postlisten som er offentlig. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene. E-post er ingen trygg forsendelse, send derfor ikke sensitive opplysninger i e-post. Den kan bli hentet av andre før den kommer frem til mottaker, havne på feil adresse eller lignende.