75 55 50 00

Du er her:

Informasjon om offentlig journal (postliste)

Bodø kommune bruker E-innsyn. Du kan søke direkte i postlisten og dokumentene ligger tilgjengelig på nettet. Du kan også finne møtedokumenter for bystyret, formannskap, råd og utvalg via postlisten.

Gå til postlisten her
 

I henhold til offentlegforskrifta § 6 publiseres postlisten kun 1 år tilbake i tid.

E-innsyn

Blå tekst er aktive lenker og ved å klikke her får man mer informasjon om saken og dokumentene.

Postlisten vil kun vise de siste 200 journalpostene. Skal man finne noe som er utover disse, må man bruke søkefeltet.

Postlisten inneholder ikke arkivdel personal.

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unndras fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis.

Bodø kommunes postliste har en forsinkelse på 3 dager. For å bestille innsyn i dokumenter som du ikke får åpnet direkte, send e-post til: postmottak@bodo.kommune.no

Klikk "vis utvalg" og finn møtedokumenter for bystyret, formannskap, råd og utvalg. Klikk på dato for møtedokumenter, klikk på utvalgsnavn for å finne medlemmer.

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til oss:

All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt. All post kommer på postlisten som er offentlig. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene. E-post er ingen trygg forsendelse, send derfor ikke sensitive opplysninger i e-post. Den kan bli hentet av andre før den kommer frem til mottaker, havne på feil adresse eller lignende.