Politiske utvalg for perioden 2015-2019.

 

presentasjoner fra seminarer