Varaordføreren rykker opp som ordfører dersom ordfører midlertidig trer ut av sitt verv. Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegne.

HENVENDELSER TIL VARAORDFØREREN

E-post: ola.smeplass@bodo.kommune.no 

Telefon: 75 55 50 00 (sentralbord)