Rådet for psykisk helse og ruspolitikk skal forelegges alle saker som gjelder psykisk helse og saker av generell og prinsipiell ruspolitisk karakter, herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i sakene.

Om rådet for psykisk helse og ruspolitikk

  • Oppnevnes av bystyret for kommunevalgperioden, altså for 4 år.
  • Rådet skal bestå av fem medlemmer. Tre medlemmer skal være foreslått av organisasjoner innen psykisk helse eller rus, og to medlemmer skal velges blant bystyrets medlemmer.
  • Partipolitisk uavhengig.
  • Har taletid i bystyrets møter.

Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer i perioden 2019-2023.

Møter

Møteplan og saksdokumenter.