Rådet kan kan uttale seg og gi råd om saker som angår mennesker med funksjonshemninger, og skal være en pådriver for å sette saker som er viktig for personer med funksjonshemninger på den politiske dagsorden.

Om råd for funksjonshemmede

  • Oppnevnes av bystyret for kommunevalgperioden, altså for 4 år.
  • 7 medlemmer. 4 medlemmer skal foreslås av interesseorganisasjoner og 3 medlemmer skal være politikere.
  • Partipolitisk uavhengig.
  • Har taletid i bystyrets møter.

Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer i perioden 2015-2019.

Møter

Møteplan og saksdokumenter.