hovedoppgaver:

 • Sekretariatsfunksjon for bystyret, formannskapet, bystyrets utvalg, kommunale råd og kommunedelsutvalg.
 • Folkevalgtopplæring.
 • Koordinering av ordførers post og kalender.
 • Ansvarlig for offisielle representasjoner, besøk og arrangement.
 • Internasjonal koordinering.
 • Vennskapsbyer.
 • Sekretariat for TV-aksjonen.
 • Bodø kommunes årsmelding.
 • Gjennomføring av kommunestyrevalg, stortingsvalg, valg til kommunedelsutvalg, fylkestingsvalg og sametingsvalg i Bodø kommune.
 • Gi veiledning og informasjon til folkevalgte, kommunens administrasjon, publikum og media om politiske saker og vedtak.
   

Kontakt oss på telefon 75 55 50 15 eller send e-post til pol.sek@bodo.kommune.no