11. oktober 2022
 

 


27. mai 2021

 

Presentasjoner:

 

Notater:


15. april 2021 

 

Presentasjoner:


Temamøte:

Hvordan kan kommunen arbeide mer strukturert, målrettet og strategisk for at Bodø-samfunnet skal bli bedre tilrettelagt for alle?

 


14. januar 2021

 

Temamøte:

Antall tjenesteytere pr. tjenestemottakere.


Presentasjon:


23. april 2019

 

Temamøte:

FN-konvensjonen om Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og «ståa» i Bodø kommune

 

Invitasjon, program og presentasjoner


24. mai 2018

 

Temamøte:

Universell utforming og ståa i Bodø kommune
 

Program og oppsummering