Ordføreren leder bystyrets møter og er kommunens rettslige representant. Hun er byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad.

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett i organer der hun er valgt medlem. I kontrollutvalget har ordføreren bare møte- og talerett.

Om ordføreren

Ordfører Ida Maria Pinnerød ble født 24. oktober 1979. Hun er gift, har tre barn og bor på Tverlandet utenfor Bodø sentrum.

Pinnerød har en mastergrad i språk og en cand. mag. i samfunnsvitenskapelige fag fra Universitetet i Tromsø.

Hun representerer Arbeiderpartiet i Bodø bystyre, og ble første gang valgt inn i bystyret i 2011.

Henvendelser til ordføreren

E-post: ordforer@bodo.kommune.no

Telefon: 75 55 50 00 (sentralbord)

Ordføreren i sosiale medier

Ordføreren på Facebook.

 


Varaordføreren
 

Les om varaordfører Ola Smeplass (Sp) her.