Tirsdag 21. november kl. 19–21

Gymsalen, Saltstraumen skole

Bodø kommune arbeider med å legge til rette for utvikling i Saltstraumen gjennom sine planer. I arbeidet har kommunen hentet innspill om hvordan denne delen av kommunen oppleves i dag og bør utvikles framover. I folkemøtet vil befolkningen presenteres resultatet av arbeidet, og det vil være mulig å stille spørsmål og gi innspill til videre prosess.

Gjennomførte aktiviteter

Innspillene er hentet inn fra flere aktiviteter gjennom sommeren og høsten 2023. Resultater fra følgende medvirkningsaktiviteter blir presentert:

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse åpen for alle. Undersøkelsen var rettet mot innbyggere, hytteeiere og turister/besøkende.

Bygdedagbok 

3–5 deltakere svarte på ulike oppgaver og spørsmål om Saltstraumen med telefonen sin. Her var deltakere som til vanlig ikke hever stemmen sin.

Vandring 

Vi gjennomførte tre ulike vandringer i Saltstraumen der det ble diskutert ulike temaer som er viktige for området.

Innspillsverksted 

Det har vært arrangert et innspillsverksted med rundt 35 personer som diskuterte muligheter for utvikling i Saltstraumen. Deltakerne representerte et bredt spekter av ulike grupper og interesser som mulig.

Oppdaterer kommuneplanen

Bodø kommune vil at innbyggerne skal medvirke i utviklingen av bodøsamfunnet. De innspillene som kommunen har innhentet i Saltstraumen vil inngå i oppdateringen av kommuneplanen. Se mer informasjon i lenke på denne siden.