Bystyret vedtok i sak 22/98 den 16.06.2022 følgende vedtak:

VEDTAK

Bystyret vedtar at Belysningsstrategi for Bodø kommune med handlingsdel sendes på høring.

Formål med belysningsstrategien

Belysningsstrategien er en strategi på overordnet nivå. Strategien vil gi føringer til hvordan belysning i Bodø skal planlegges, bygges og kontrolleres. Brukere av planen vil være utbyggere og planleggere i Bodø. Strategien vil gi enkelte oppgaver til administrasjonen i Bodø kommune med hensyn til planlegging, bygging og oppfølging. Handlingsdelen, sist i dokumentet, inneholder tiltak for gjennomføring de neste 12 årene.

Dokumentene tilhørende saken er tilgjengelige på https://bodo.kommune.no/planprosesser/.

Uttalelser/merknader til forslaget sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no innen fristens utløp den 18. august 2022.

Merknader til planforslaget merkes med referanse: 2022/2558.