All informasjon om arbeidet med ny kommuneplanens areldel er tilgjengelig på egen side. Klikk her.