Kommunale ledninger

Påvisning av kommunale vann- og avløpsledninger i forbindelse med gravesøknad kan utføres av Byteknikk. Tjenesten er gratis innenfor normal arbeidstid (07.30 - 15.00).

Avtale om påvisning må gjøres minimum 2 virkedager i forveien. Telenor og Bodø Energi må ha utført sine påvisninger av kabler i graveområdet før Byteknikk skal påvise vann- og avløpsledninger. Dette for å prøve å unngå feilkilder. Ledninger blir påvist i marka med gul merkespray.

For gravemelding og påvisning av kabler som ikke er kommunal skal det sendes inn søknad gjennom portal på www.gravemelding.no

Private ledninger

Påvisning av private vann- og avløpsledninger kan, etter bestilling, utføres av Byteknikk. Opplysninger vedrørende betingelser og priser på tjenesten kan fås ved henvendelse til Byteknikk.

Ansvar 

Det er mange feilkilder som kan forårsake at påvisningen blir feil. Dette gjelder både påvisning av vannlekkasjer og ledninger i grunn. Byteknikk kan derfor ikke påta seg noe ansvar for utgifter i forbindelse med graving eller annet arbeid i sammenheng med påvisningen, ut over kostnadene ved selve påvisningen. Ved mistanke om feil ved påvisning må Byteknikk snarest kontaktes.

Meld inn ditt behov for påvisning av vann- eller avløpsledninger, vannavstenging eller lekkasjesøk elektronisk.

E-SKJEMA