Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrig familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolen er et samarbeid mellom Bodø kommune og Demensforeningen i Bodø.