Sone 1:
Kr. 30,- for første time, kr. 36,- for andre time og kr. 46,- for tredje og påfølgende timer.
Avgift kl.0800 - 1800 mandag - lørdag

Sone 2:

  • Kr. 21,- pr. time.
  • Månedskort: kr. 780,-
  • Halvårskort: kr. 4.250,-
  • Årskort: kr. 7000,-.

Avgift kl.0800 - 1800 mandag - lørdag

Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om årskort til kr. 3.000,-.

Elbiler betaler vanlige parkeringssatser fra 1. januar 2021.

Parkeringskortene selges på kommunes servicetorg på rådhuset. Månedskort kan også kjøpes på hver enkelt parkeringsautomat eller via Easypark (sone 8140).