75 55 50 00

Du er her:

Park i kvartal 99

Bystyret vedtok utformingsplan for park i kvartal 99 på møte 7. februar 2019. Vedtaket lyder slik:

Bystyret vedtar at Landskapsplan «Kompasset» Forprosjekt, datert 10.12.2018, med tilhørende beskrivelse Rapport kvartal 99 – Parkanlegget, legges til grunn for det videre arbeid med park i kvartal 99.

Den vedtatte planen bearbeides videre til et anbudsgrunnlag for utførelse. Oppstart planlegges vår 2019, og parken skal være ferdig høsten 2019.

Illustrasjon som viser parken

Trenger navn
Kjært barn har mange navn. Parken og parkeringshuset må ha navn. Har du et godt forslag?

Navneforslag kan også sendes til knut.kaspersen@bodo.kommune.no.
 
Plandokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.