For å begrense skadene kan du gjøre følgende:

  • Ta kontakt med Bodø kommune (75 55 50 00) for å få stengt vannlekkasjen eller åpnet en stengt hovedkloakk etc.
  • Henvendelser utenom ordinær arbeidstid rettes Brannvakta (75 55 74 00).
  • Begrens skadeomfanget ved for eksempel å flytte bort møbler og annet som kan komme til skade.
  • Kontakt forsikringsselskapet ditt. De vil fortelle deg hva du bør foreta deg videre blant annet med hensyn til skadeberegning osv.