75 55 50 00
 • Feilretting av eiendomsgrenser i matrikkelen

  Retting av eiendomsgrenser som er feil innlagt i matrikkelen. Retting kan i noen tilfeller utføres på grunnlag av dokumentasjon, samt enighet mellom berørte parter.

 • Klarlegging av eksisterende grense

  Det kan ofte være behov for å få påvist grensene f.eks. ved oppsetting av gjerde, bygging av garasje osv.

 • Anleggseiendom

  Matrikkelloven innfører anleggseiendom som ny matrikkelenhetstype. Det åpner for å opprette matrikkelenheter som strekker seg inn over eller under annen grunneiendom.

 • Grensejustering

  Ved ønske om å gjøre mindre justeringer på eiendomsgrensen mellom naboeiendommer kan du rekvirere grensejustering hos kommunen, der den nye grensen måles opp og registreres i matrikkelen. Grensejustering krever ikke tillatelse fra kommunen, og skal ikke tinglyses.

 • Arealoverføring

  Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn det som er mulig ved grensejustering.

 • Oppmålingsforretning

  Oppmålingsforretning benyttes ved etablering av ny selvstendig parsell, tilleggsparsell, anleggseiendom,arealoverføring, grensejustering mm.