75 55 50 00

Omdømmebygging

Bodø - i vinden

Omdømmeprosjektet Bodø i vinden skal gjennom lokal mobilisering og nasjonal posisjonering fronte Bodø-regionen som et attraktivt bo -og arbeidssted med mål om generelt bedre omdømme for regionen, økt befolkningsvekst og økt lokal stolthet.

Konkrete mål:

  • Økt vekst i målgruppa 20-40 år
  • Økt anseelse generelt sett i forhold til sider ved Bodø som bo- og arbeidssted (ref. måles i omdømmeundersøkelsen).
  • Vedlikeholde og forsterke innbyggernes stolthet (81% stolte i 2010). Få innbyggerne til å bli mer uttalt stolt. 

Målgrupper eksternt:

  • Arbeidskraft 20-40 år (hovedfokus på utflyttede Nordlendinger)
  • Opinionen 

Målgrupper internt:

  • Lokalt nærings- og samfunnsliv
  • Egne innbyggere