Slik søker du om hjelp for barn i førskolealder

Barnet ditt kan ha rett på hjelp fra fødselen, uavhengig av om det går i barnehage eller ikke.
Slik gjør du om du er bekymret for om barnet ditt har spesielle behov:

  • Dersom barnet ditt ikke går i barnehage, ta kontakt med helsestasjonen eller PPT
  • Dersom barnet ditt går i barnehage, ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
  • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan barnehagen og foresatte henvise til oss. PPT undersøker hvilke behov barnet har, og gir veiledning og råd om hva barnet har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
  • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjøre vedtak om at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
  • Her finner du mer informasjon: Saksgang ved bekymring.

Slik søker du om hjelp i skolen

  • Ta kontakt med skolen. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak.
  • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan skolen og foreldre henvise til PPT. PPT undersøker hvilke behov eleven har, og gir veiledning og råd om hva eleven har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialundervisning, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
  • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning, skal rektor gjøre vedtak om at eleven skal ha spesialundervisning.
  • Her finner du mer informasjon: Saksgang ved bekymring.