Vi hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov:

 • språk- og talevansker, logoped
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • ikke-språklige lærevansker


Vi hjelper voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett på spesialundervisning:

 • dersom du ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for deg
 • hvis du trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter