• undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester.
  • vurderer om barn og unge har rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
  • vurderer om barnet har rett til fremskutt eller utsatt skolestart
  • gir råd og veiledning til foreldre.
  • tilbyr kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.
  • hjelper voksne som ønsker utredning.