75 55 50 00

Du er her:

Om Housing First:

Housing First er basert på «Pathway to Housing» og startet som et sosialt prosjekt i New
York i 1992. Housing First er nå en innarbeidet og godt dokumentert metode. Tanken bak
er at en bolig ikke er noe man gjør seg fortjent til, men en menneskerett, og at dette også
gjelder for mennesker som har problemer med rus eller psykisk helse. Veien mot et mer
stabilt liv starter med et sted å bo; en helt vanlig bolig i et ordinært boligområde, et borettslag,
et sameie eller hos privat utleier. Boligsøkeren må selv være delaktig i å finne bolig, ønske å bo der og gjøre den til sitt hjem.

Housing First som metode er tatt i bruk i en rekke land i Europa, og i Norge siden 2013.
Prosjektet er i samsvar med nasjonale boligpolitiske mål som sier at alle skal ha et godt sted å bo, og at de som har behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet. Tjenestene som tilbyes skal være helhetlige og effektive.