Foreldrekompasset har sitt opphav i Fredrikstad, og Bodø samarbeider tett med Fredrikstad kommune om å ta det i bruk.

Foreldrekompasset er todelt: 

  • Det består av presentasjoner gitt på foreldremøter i barnehage og skole, om ulike temaer knyttet til barns utvikling og behov.  
  • I tillegg legges det til rette at foreldre kan snakke sammen, drøfte temaene og dele erfaringer.

 Foreldre får med andre ord både nyttig informasjon om et aktuelt tema, samt muligheten til å snakke med andre foreldre.

Det vil også bli laget temabolker av Foreldrekompasset som skal tas i bruk ved Familiesentrene.