Folkets spørretime fredag 20 mars.

Her er spørsmål og svar fra folkets spørretime, se også sendingen i opptak.