75 55 50 00

Ny kommune

Kommunal - og moderniseringsdepartementet har utviklet et utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner. Nettløsningen gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen.

I dette verktøyet får man oversikt over: Befolkning og demografi, sysselsetting, tjenesteproduksjon, privat og offentlig sysselsetting, næringssammensetning, sårbarhetsindikatorer, arbeidspendling, kommuneøkonomi og dekning av engangskostnader, reformstøtte og inndelingstilskudd.

www.nykommune.no