Kulturskoleelevene Ada Ofte Stokke og Sigrid Vågan Aunsmo, begge 13 år, holdt elevenes 17. mai-tale 2020, fra terrassen i Stormen konserthus, i et flott vær på nasjonaldagen. Talen var strålende, og vi retter en stor takk til begge to for innsats, engasjement og en super tale som de hadde lagt mange timers arbeid og forberedelser i.

Se talen her:  Ada og Sigirid holder 17. mai tale

17. mai tale