75 55 50 00

Du er her:

Ny by - ny flyplass

articleimage

Ny by - ny flyplass er et av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne

Ny by - ny flyplass er et av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.

Ny by - ny flyplass er et av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.

Nedleggelsen av Bodø hovedflystasjon og det faktum at rullebanen ved Bodø lufthavn må erstattes pga slitasje muliggjør en bygging av ny flyplass i sørvestenden av Bodø halvøya. Dette prosjektet alene er anslått til i underkant av 5 mrd kr. Flyttingen av Bodø lufthavn vil frigjøre et areal på størrelse med det arealet vi kjenner som «sentrum av byen» i dag - ca 3400 dekar.

Vi har rett og slett en unik mulighet til å bygge en Ny By.

Den nye flyplassen legger til rette for den nye byen, og den nye byen kan bidra til å finansiere den nye flyplassen. Staten eier flyplassarealene. Disse kan etterhvert selges og salgsinntektene kan bidra til å finansiere den nye flyplassen. Samme modell ble benyttet da staten bygde Gardermoen og solgte arealene på Fornebu.

Når vi nå har en en så unik mulighet, må vi utnytte den godt. Vi må legge listen høyt, derfor foreslo vi en hårete visjon for fremtidens Bodø. Den kan du lese mer om under "Verdens smarteste by."