75 55 50 00

Du er her:

Notveien aktivitetssenter

Notveien aktivitetssenter er et arbeidslignende tiltak og aktivitetstilbud til voksne med nedsatt funksjonsevne og omfattende bistandsbehov.

Tilbudet blir gitt til 10 brukere ved Bodø Ved og Notveien aktivitetssenter.

Besøksadresse: Notveien 9b

Tilbudet i aktivitetssenteret driftes av Miljøtjenesten

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud/dagopphold.