Stemmestyrene har ansvar for å administrere og lede gjennomføringen av valget i de ulike valglokalene. Valgstyret i Bodø oppnevnte i møte den 21. mai 2019 stemmestyrer for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Stemmestyre for Nordsia stemmekrets

Stemmestyre for Nordsia stemmekrets
Trond StubberudLeder
Inger NordvikNestleder
Åse Bente MikkelborgMedlem
Marit SkaugMedlem
Laila SolåsMedlem