Fremmede skadelige planter og dyr

Økt globalisering medfører en raskere spredning enn det som er naturlig.
Noen fremmede planter og dyr kan medføre stor skade for naturmangfold dersom den får etablere seg og spre seg fritt. Disse kaller vi fremmede skadelige planter og dyr. Disse artene utgjør en økologisk risiko. Du kan finne en oversikt over fremmede skadelige arter på Artsdatabasens «svarteliste». Listen gir en oversikt over hvilke fremmede arter som finnes i Norge og vurdering av hvilke påvirkning disse artene har på norsk natur. 217 arter regnes for å ha en høy økologisk risiko for naturmangfoldet. Eksempler på disse er brunsnegler, lupin, kjempespringfrø.  

Hageavfall og villfyllinger – en trussel for biologisk mangfold

Dumping av hageavfall i kommunens friområder er en potensiell kilde til spredning av fremmede skadelige arter.
Etablering av dumpingplasser for hageavfall senker terskelen for å dumpe annet type avfall på stedet. Dumpingplasser for hageavfall vil også ha negativ effekt på trivselen i både hensyn visuell verdi og skjemmende lukt.