Tidligere i mai ble det meldt om funn av et blått stoff i fjæra i Vik i Saltdal, og senere er det kommet tips om at det blå stoffet er observert fra Tekkelvika i nord til Godøystraumen i sør.

Det blå stoffet er en type voks som brukes til behandling av notposer i oppdrettsnæringen, og stammer fra ett av anleggene til Edelfarm AS.

Dette har også vært omtalt i media.

- Bodø kommune følger opp saken med hensyn til opprydding, sier miljørådgiver Solveig Lakså i kommunen.

Hun opplyser om at det blå stoffet er forbundet med lav risiko og vil brytes ned over tid, men siden stoffet virker skjemmende i naturen er Edelfarm AS allerede i gang med å rydde utsatte områder.

- Bodø kommune har et godt samarbeid både med Edelfarm AS og Salten IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) i oppfølgingen av saken, sier Solveig Lakså.

Edelfarm AS har opprettet en tipstelefon og tar imot meldinger om observasjoner av stoffet.