75 55 50 00

Du er her:

Næring og etablering

articleimage

Foto: Norsk Havbrukssenter

Bodø er en by i sterk vekst og næringsutviklingen vil gi økt sysselsetting i årene fremover.

Seksjon for Næring og Etablering er kommunens fagseksjon innen næringsspørsmål.

Iht. kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 er sysselsetting og etablering et av seks satsingsområder. Seksjonen arbeider aktivt for dette målet opp mot alle næringer.

Har du næringsspørsmål du ønsker å diskutere med kommunen så hører vi gjerne fra deg.