75 55 50 00

Du er her:

Mulighetsstudier for Salten

articleimage

Lys på fjell. Foto Rune Nilsen

Salten regionråd utreder en framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten.

Salten regionråd har engasjert BDO til å utarbeide en mulighetsstudie for Salten. I mandatet sies det at følgende skal belyses:

  1. Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi
  2. Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse
  3. Frivillig sektor
  4. Muligheter og utfordringer med fokus på industri, næringsliv og sysselsetting
  5. Demokrati, innflytelse og deltagelse
  6. Alternative modeller for organisering av kommunal sektor i Salten som i et langsiktig perspektiv gir livskraftige lokalsamfunn og robuste kommuner.
  7. Nye oppgaver og muligheter.

Basert på disse temaene skal studien dokumentere, analysere og vurdere reformutfordringer knyttet til kommunene som tjenesteyter, myndighetsyter, samfunnsutvikler og som demokratisk arena.

Rapportutarbeidelsen deles i fire faser med hver sin delutredning, delrapport A "Faktagrunnlag" er ferdig til påske. Hele rapporten skal være ferdig i løpet av juni.

Aktuelle alternativer for ny kommuneinndeling skal framkommer av selve utredningsarbeidet og i nær dialog med kommunene.