75 55 50 00

Du er her:

Motorferdsel i utmark

Dersom du skal kjøre snøscooter eller ferdes i naturen med andre motoriserte kjøretøy, må det på forhånd søkes om tillatelse til dette. Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark av 10 juni 1977 nr. 82 og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15 mai 1988, samt rundskriv T-1796 fra Miljøverndepartementet

Loven og forskriftene regulerer alle typer motorferdsel i utmark og vassdrag, sommer og vinter. Dette gjelder for eksempel kjøring med snøscooter og ATV, bruk av påhengsmotorer samt landing med helikopter og småfly i utmark.

Hovedregelen er at all motorisert ferdsel i utmark er forbudt, men at det finnes visse unntak fra denne regelen. Søknad om dispensasjon kan sendes kommunen. Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk. Det må lastes opp kart ved søknadsskjema, der ønsket rute for kjøring er inntegnet. Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Søk motorferdsel i utmark her

Ønsker du mer informasjon om regelverket, hvordan du søker dispensasjon eller hvem sorm driver med leiekjøring i Bodø kommune kan du ta kontakt med yngve.flottkjaer@bodo.kommune.no tlf. 75 55 48 11 eller gotfred.jensen@bodo.kommune.no tlf 75 55 48 05.

Førstnevnte behandler primært søknader som gjelder motorferdsel i  Bodø kommune, sistnevnte kun motorferdsel i kommunedel Skjerstad. Begge saksbehandlerne kan treffes på kommunehuset i Misvær.