Søknadsskjema fylles ut og sendes inn elektronisk.

  • Søknaden må ha vedlagt kart der rute for kjøring er inntegnet
  • Tillattelse fra grunneier eller grunneierlag må vedlegges

Elektronisk søknadsskjema finner du her.